កម្សាន្តខ្លីៗ

2022រៀងរាល់ថ្ងៃចន្ទ ដល់ សុក្រ វេលាម៉ោង 7:០០ព្រឹក និង6:00លា្ងច

ជាកម្មវិធីប្រមូលផ្ដុំដោយព័ត៌មានកម្សាន្តដ៏សម្បូរបែប។ យើងនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់នូវរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃ របស់តារាល្បីៗទាំងថ្នាក់ជាតិ-អន្តរជាតិ តំបន់ទេសចរណ៍ស្អាតៗ និង​ព័ត៌មានកម្សាន្តប្លែកៗជុំវិញពិភពលោក។

សប្បាយពិតនៃខ្សែភាពយន្ដ