អ្នកម៉ាក់​ចង់ឱ្យកូនឡើងគីឡូហើយសុខភាពល្អអាចសាកធ្វើតាមវិធីនេះបាន

សម្រាប់ក្មេងៗបើនិយាយរឿងញ៉ាំបន្លែ ឬផ្លែឈើដឹងតែគាត់ say no ហើយ។ មួយវិញទៀតបើឱ្យគាត់រើសជម្រើសទីមួយប្រាកដជាចំណីនិងសាច់ជាមិនខាន។ ដូច្នេះតួនាទីនេះនឹងត្រូវធ្លាក់ទៅលើម៉ាក់ៗក្នុងការមើលថែសុខភាពរបស់ពួកគាត់។ តើម៉ាក់ៗណាដែលមិនចង់ឱ្យកូនធំលូតលាស់ហើយមានសុខភាពល្អនោះ? ថ្ងៃនេះ AMS នឹងចែករំលែកពីរបៀបធ្វើបង្អែមសុខភាពឱ្យ baby ដោយគ្រាន់តែប្រើផ្លែប័រជាគោល។

១. ផ្លែប័រនិងយ៉ាអ៊ួរ

គ្រឿងផ្សំ៖

ផ្លែប័រទុំ ១ ផ្លែ

ទឹកដោះគោខាប់ ឬស្ករស ៣ ស្លាបព្រាបាយ

យ៉ាអ៊ួរ ១ ប្រអប់

វិធីធ្វើ៖

ដំបូងត្រូវយកផ្លែប័រទៅបកសំបក ឆ្កឹះគ្រាប់ចេញហើយកាត់ជាដុំតូចៗប៉ុនមេដៃ ឬតូចជាងនេះរួចទុកមួយអន្លើរសិន។ បន្ទាប់យកយ៉ាអ៊ួរនិងទឹកដោះគោចានគោមមួយហើយកូរឱ្យសព្វល្អហើយសឹមចាក់ផ្លែប័រដែលបានហាន់ទុកនោះចូល។ សម្រាប់ baby ឬក្មេងៗដែលមិនទាន់អាចទំពារញ៉ាំដោយខ្លួនឯងបាន ម៉ាក់ៗអាចហាន់វាឱ្យតូចៗល្អិតជាងនេះ ឬយកស្លាបព្រាសង្កត់វាឱ្យរាងម៉ត់បន្តិចក៏បាន។ លើសពីនេះទៅទៀត អ្នកម៉ាក់ក៏អាចយកវាដាក់ក្នុងទូរទឹកកកឱ្យត្រជាក់ ឬដាក់ទឹកកកកិនចូលបានបន្តិច។

២. ផ្លែប័រនិងផ្លែមៀនជាមួយទឹកដោះគោ

គ្រឿងផ្សំ៖

ផ្លែប័រទុំ ១ ផ្លែ

ផ្លែមៀន កន្លះគីឡូ

ទឹកដោះគោស្រស់ ៥០០ មល

ខ្ទិះដូង ២០០ មល

ទឹកដោះគោខាប់ ១ ស្លាបព្រាបាយ

វិធីធ្វើ៖

ដំបូងត្រូវយកផ្លែប័រទៅបកសំបក ឆ្កឹះគ្រាប់ចេញហើយកាត់ជាដុំតូចៗប៉ុនមេដៃដូចខាងលើដែរ បន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមបកផ្លែមៀនហើយយកគ្រាប់ចេញដែរ។ ចំពោះក្មេងៗដែលចេះញ៉ាំដោយខ្លួនឯងអាចដាក់ផ្លែមៀនទាំងមូល តែសម្រាប់ក្មេងៗដែលមិនទាន់ចេះញ៉ាំខ្លួនឯងសូមកាត់វាជាដុំតូចៗចៀសវាងការស្លាក់។ ក្រោយមកដាក់ផ្លែប័រចូលកែវ ឬចានមួយហើយចាក់ទឹកដោះគោស្រស់ចូលជាមួយទឹកដោះគោខាប់ ១ ស្លាបព្រានិងខ្ទិះដូងបន្តិចរួចសឹមដាក់ផ្លែមៀននៅពីលើជាការស្រេច។ ប្រសិនបើកូនៗចូលចិត្តត្រជាក់ mommy អាចដាក់ទឹកកកកិន ឬទឹកកកឈូសចូកបន្តិចក៏បាន។

៣. ផ្លែប័រក្រឡុកជាមួយផ្លែស្វាយ

គ្រឿងផ្សំ៖

ផ្លែប័រទុំ ២ ផ្លែ

ស្វាយទុំ ១ ផ្លែ

ទឹកដោះគោស្រស់ ១៥០ មល

ទឹកដោះគោខាប់ ២០ មល

វិធីធ្វើ៖

ជំហានដំបូងត្រូវយកផ្លែប័រទៅបកសំបកហើយកាត់ជាដុំតូចៗជាមុនសិន បន្ទាប់មកបកផ្លែស្វាយហើយកាត់ជាដុំតូចៗដែរ។ ក្រោយមកត្រូវដាក់ផ្លែឈើទាំងពីរនោះចូលក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុករួចចាក់ទឹកដោះគោស្រស់និងទឹកដោះគោខាប់ចូលហើយកិនឱ្យម៉ត់ល្អ។ ចំពោះបង្អែមទី ៣ នេះម៉ាក់ៗអាចកំណត់ជាតិផ្អែមយ៉ាងណាឱ្យសាកសមជាមួយកូនដោយបន្ថយ ឬបន្ថែមទៅតាមភាពជាក់ស្ដែង។ ដើម្បីឱ្យផ្លែឈើក្រឡុកនេះខាប់ល្អ អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកផ្លែប័រនិងផ្លែស្វាយទៅក្លាស្សេក្នុងទូរកក ឬដាក់ទឹកកកចូលកិនជាមួយតែម្ដងបាន។

៤. ផ្លែប័រក្រឡុកជាមួយផ្លែទៀបបារាំង

គ្រឿងផ្សំ៖

ផ្លែប័រទុំ ១ ផ្លែ

ផ្លែទៀបបារាំង ១/៤ ផ្លែ

ទឹកដោះគោស្រស់ ២២០ មល

ស្ករស ២ ស្លាបព្រាកាហ្វេ

ទឹកដោះគោខាប់ ១-៣ ស្លាបព្រាបាយ

វិធីធ្វើ៖

ជំហានដំបូងត្រូវយកផ្លែប័រទៅបកសំបកហើយកាត់ជាដុំតូចៗជាមុនសិន បន្ទាប់មកបកផ្លែទៀបបារាំងយកគ្តាប់ចេញហើយកាត់ជាដុំតូចៗដែរ។ ក្រោយមកត្រូវដាក់ផ្លែឈើទាំងពីរនោះចូលក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុករួចចាក់ទឹកដោះគោស្រស់ ទឹកដោះគោខាប់ និងស្ករសចូលហើយកិនឱ្យម៉ត់ល្អ។ ដើម្បីឱ្យផ្លែឈើក្រឡុកនេះខាប់ល្អ អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើដូចវិធីទី ៣ ដែរ។

៥. ផ្លែប័រក្រឡុកជាមួយផ្លែចេក

គ្រឿងផ្សំ៖

ផ្លែប័រទុំ ១ ផ្លែ

ផ្លែចេក ១ ផ្លែ

យ៉ាអ៊ួរ ១ ប្រអប់

ស្ករស ១-២ ស្លាបព្រាកាហ្វេ

វិធីធ្វើ៖

ជំហានដំបូងត្រូវយកផ្លែប័រទៅកាត់ជាដុំតូចៗជាមុនសិន បន្ទាប់មកបកផ្លែចេកហើយកាត់ជាដុំតូចៗដូចគ្នាដែរ។ ក្រោយមកត្រូវដាក់ផ្លែឈើទាំងពីរនោះចូលក្នុងម៉ាស៊ីនក្រឡុករួចចាក់យ៉ាអ៊ួរ និងស្ករសចូលហើយកិនឱ្យម៉ត់ល្អប្រហែល ៣០ វិនាទី។ ដើម្បីឱ្យកាន់តែឆ្ងាញ់ មុននឹងបញ្ចុកកូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅក្លាស្សេឱ្យត្រជាក់សិនក៏បាន។

៦. ផ្លែប័រក្រឡុកជាមួយទឹកដោះគោ

គ្រឿងផ្សំ៖

ផ្លែប័រទុំ ១ ផ្លែ

ទឹកដោះគោស្រស់ ១ មួយកូនកែវ

យ៉ាអ៊ួរ ១ ប្រអប់

ទឹកដោះគោខាប់ ១ ស្លាបព្រាបាយ

វិធីធ្វើ៖

ដំបូងត្រូវយកផ្លែប័រទៅកាត់ជាដុំតូចៗជាមុនសិន បន្ទាប់មកដាក់ចូលកិនជាមួយទឹកដោះគោស្រស់ ទឹកដោះគោខាប់ និងស្ករសឱ្យឡើងម៉ត់ហើយខាប់ល្អ។ ប្រសិនបើចង់ឱ្យកាន់តែខាប់ឆ្ងាញ់ mommy អាចដាក់ទឹកកកចូលបន្តិច ឬក៏ដាក់ចូលទូរទឹកកកឱ្យត្រជាក់៕

** ចំណាំ៖ សម្រាប់ការលាយគ្រឿងផ្សំ អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលៃទៅតាមចំណូលចិត្តនិងភាពជាក់ស្ដែងបាន។


ព័ត៌មានកម្សាន្ត, ព្រឹត្តិការណ៍

បើទៅខេត្តកំពត កុំភ្លេចចូលលេងឧទ្យានកម្សាន្តធំជាងគេភាគខាងត្បូងប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះ

ជឿ​ថា​ប្រិយមិត្ត​មួយ​ចំនួន​ច្បាស់​ជា​ស្គាល់​ឧទ្យាន​កម្សាន្ដដែលធំ​ជាង​គេ​នៅ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​មួយ​នេះ​រួច​ហើយ ជា​ពិសេស​នោះ គឺ​​ប្រិយមិត្ត​ដែល​ចូលចិត្ត​ចំណាយ​ពេល​ទំនេរ​របស់​ខ្លួន​ទៅ​កាន់​កន្លែង​ថ្មីៗ​ដើម្បី​លំហែ​កាយ​រំសាយ​អារម្មណ៍។ ដោយឡែក​ចំពោះ​ប្រិយមិត្ត​ដែល​មិនទាន់​ស្គាល់​ក៏​អាច​សាកល្បង​បបួល​មនុស្ស​ជិត​ស្និទ្ធ​ពីរបី​នាក់​ ឬ​មនុស្ស​ជា​ទី​ស្រឡាញ់​ទៅ​លេង​កន្លែង​កម្សាន្ត​មួយ​នេះ​បាន​ដែរ​ធានា​ថា​លោកអ្នក​នឹង​ត្រលប់​មក​វិញ​ជាមួយ​នូវអនុស្សាវរីយ៍​សប្បាយ​រីករាយ​ជាមួយ​គ្នា​យ៉ាង​ច្រើន​រាប់​មិន​អស់។ ​
តារាល្បីៗ, ព័ត៌មានកម្សាន្ត, ព្រឹត្តិការណ៍

ជៀវៃ ត្រូវអ្នកលេងក្នុងបណ្ដាញសង្គមរិះគន់មិនឈប់ព្រោះរូបថត ២ សន្លឺកនេះ    

បើទោះជាប្រជាប្រិយភាពមិនមានភាពល្បីល្បាញដូចពីជំនាន់ជាង ១០ ឆ្នាំមុន ប៉ុន្ដែតារាស្រី Ruby Lin ឬគ្រប់គ្នាស្គាល់ថា ជៀវៃ នៅតែជាទីចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់អ្នកលេងលើបណ្ដាញសង្គម។
តារាល្បីៗ, ព័ត៌មានកម្សាន្ត, ព្រឹត្តិការណ៍

ទ្រី តារាវុធ ព្រមានប្តឹងបុគ្គលដែលរករឿងគ្រួសារលោកឥតឈប់ឈរ

តារាសម្តែងដែលកំពុងវិវត្តន៍ខ្លួនមកជាពិធីករអាជីព លោក ទ្រី តារាវុធ បានផ្ទុះកំហឹងជាមួយមនុស្សមួយដែលរំខានដល់លោក និងក្រុមគ្រួសារជារឿយៗ រហូតបង្ហោះឱ្យឃើញគណនី (Account) ផ្លូវការ…
ព័ត៌មានកម្សាន្ត, ព័ត៌មានកម្សាន្តប្លែកៗ, ព្រឹត្តិការណ៍

តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ ​ផ្លែ​ប៉ោម​ពេល​ដាក់​ចូល​ទឹក​​​អណ្ដែត ដោយសារ​មានផ្ទុក​ធាតុ​១​នេះ​ ២៥%

ផ្លែ​ប៉ោម​គឺ​ជា​ផ្លែ​ឈើ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ផ្លែ​ឈឺ​ដែល​ពេញ​និយម​ខ្លាំង​បំផុត​ក្នុង​លោក​ដែល​មាន​រសជាតិ​ឆ្ងាញ់ និង​មិន​ចេះ​ជិនណាយ។ ប៉ោម​ជា​ផ្លែ​ឈើ​ដ៏​ពេញ​និយម​បំផុត​មួយ​នៅ​អាមេរិក ដែល​វា​ងាយ​ស្រួល​សម្រាប់​ពួក​គេ…​
គន្លឹះថែរក្សាសម្ផស្ស, ព័ត៌មានរសនិយម, ព្រឹត្តិការណ៍

រូបមន្តថែរក្សាសម្រស់ពីតួស្រីរឿង Gangubai កំពុងល្បីក្នុង Netflix

ខ្សែភាពយន្ត Gangubai Kathiawadi គឺជាខ្សែភាពយន្តឥណ្ឌាមួយដែលបាននិងកំពុងបានគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជន។ ក្នុងរឿងនេះផងដែរគឺនិយាយអំពីភាពខ្លាំងរបស់ស្រ្តី
ព័ត៌មានរសនិយម, ព្រឹត្តិការណ៍, ស្នេហានិងទំនាក់ទំនង

រឿង​ ៤យ៉ាង​ដែល​អ្នក​គួរ​រៀន​មុន​ឈាន​ចូល​អាយុ ២៥

ជីវិត​គឺ​ខ្លី​ណាស់ យើង​ធ្លាប់​បាន​ឮ និង​ប្រើ​ពាក្យ​នេះ​រ៉ាប់​មិន​អស់​ដង​ប៉ុន្តែ​យើង​មិន​អាច​វាស់​បាន​ថា​វា​មាន​អត្ថន័យ​ជ្រៅ​យ៉ាង​ណា​នោះ​ទេ។ អាយុ​ខ្ទង់ ២០ ឆ្នាំ​ត្រូវ​បាន​គេ​ចាត់​ទុក​ថា​ជា​ពេល​វេលា​ដ៏​​រីករាយ​​ និង​សំខាន់​បំផុត​នៃ​ជីវិត…
តារាល្បីៗ, ព័ត៌មានកម្សាន្ត, ព្រឹត្តិការណ៍

Li BingBing ប្រាប់ពីមូលហេតុមិនព្រមរៀបការ ខណៈទ្រព្យសម្បត្តិទុកឱ្យក្មួយៗ ទាំងអស់

ជាតារាស្រីដែលប្រឡូកក្នុងវិថីសិល្បៈជិត ៣០ ឆ្នាំពិតណាស់ Li Bingbing ត្រូវបានគេចាត់ទុកជាតារាស្រីដែលមានកេរ្ដិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញម្នាក់ក្នុងប្រទេសចិន មិនតែប៉ុណ្ណោះថែមទាំងមានជំនួញ
តារាល្បីៗ, ព័ត៌មានកម្សាន្ត, ព្រឹត្តិការណ៍

វ័យ ២៣ឆ្នាំ រ៉េត ស៊ូហ្សាណា គ្មាន​រឿងអាស្រូវស្នេហា តែ​សល់​​ទ្រព្យ​ច្រើន​មិន​ធម្មតា

គិតមកទល់ពេលនេះរយៈពេលប្រមាណជិត៥ឆ្នាំហើយ ដែលតារាចម្រៀងរាងតូច្រឡឹងធ្មេញច្រពើស រ៉េត ស៊ូហ្សាណា ឈរជើងជាតារាចម្រៀងជាអាជីពក្នុងរង្វង់សិល្បៈខ្មែរ បន្ទាប់ពីរូបនាងបានចូលប្រឡងកម្មវិធី…
គន្លឹះថែរក្សាសម្ផស្ស, ព័ត៌មានរសនិយម, ព្រឹត្តិការណ៍

ផ្លែឈើទាំង ៥ ជួយការពារជំងឺផ្ដាសាយ សក្ដិសមញ៉ាំក្នុងរដូវភ្លៀង

រដូវវស្សាជារដូវដែលមានមនុស្សជាច្រើនកើតជំងឺផ្ដាសាយញឹកញាប់ជាងគេ។ ក្រៅពីញ៉ាំថ្នាំ និងអាហារមួយចំនួនដើម្បីការពារជំងឺផ្ដាសាយហើយ ការទទួលទានផ្លែឈើក៏អាចជាចំណែកមួយជួយ
តារាល្បីៗ, ព័ត៌មានកម្សាន្ត, ព្រឹត្តិការណ៍

រឿង «គ្រោះជីវិតកូវីដ-១៩» ធ្វើឱ្យ វី ឌីណែត ដិតដាមរឿងមរណភាពរបស់អ្នកម្តាយ

ដូចប្រិយមិត្តបានជ្រាបស្រាប់ហើយថា តារាចម្រៀងស្រី វី ឌីណែត កូនស្រីរបស់តារាចម្រៀងជើងចាស់ ហួរ ឡាវី បានបាត់បង់អ្នកម្តាយជាទីស្រលាញ់ដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅ។ អ្វីដែល….