តារា​ស្រី​​ ៦រូប​ស៊ី​ថ្លៃ​ខ្ពស់​បំផុត​លើ​ ​Instagram ផុស​ម្ដងៗ​បាន​រាប់​លាន​ដុល្លារ!